EEUWEN & PROSÉE, BEDRIJFSARTSEN

Eeuwen & Prosée is een groep senior-bedrijfsartsen en Arbo-adviseurs verenigd in een is-gecertificeerde arbodienst. Bij ons krijgt u direct antwoord en advies op vragen en problemen rond arbeid en gezondheid.

DIENSTVERLENING VAN E&P:

Bedrijfsartsen en ervaren professionals voor al uw re-integratie- en arbozaken. Uw partner in business: persoonlijk, professioneel en pro actief. Ruim 15 jaar tevreden opdrachtgevers en goede relaties. 

OVER EEUWEN & PROSÉE,

Met E&P heeft u een eigen bedrijfsarts die u en uw medewerker ondersteunt bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid en re-integratie. In principe werkt de bedrijfsarts bij u (op uw lokatie) in het bedrijf in nauwe samenwerking met uw professionals. De primaire doelstelling betreft een duurzaam gezond en effectief functioneren van medewerker en organisatie.

DUIDELIJK EN EFFECTIEF:

E&P is een netwerkorganisatie dat een aantal direct aan zich verbonden professionals heeft zoals bedrijfsartsen, de arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist-hogere veiligheidskundige, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werk, psycholoog en mediator. E&P verschillende samenwerkingsverbanden met behandelaars in uw regio. Netwerkorganisaties zijn klein, direct, effectief en goedkoper. E&P heeft sedert 2004 bewezen een goede partner te zijn voor grote toonaangevende bedrijven in de regio Kennemerland. E&P biedt diverse keuringen voor bedrijven en particulieren. E&P heeft een heldere visie, wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.

E&P BIEDT DIENSTEN OP MAAT

Samen met E&P formuleert u welke ondersteuning voor uw organisatie optimaal is. Zo moet het naadloos aansluiten bij uw integrale gezondheidsmanagement. Niet alleen verzuimbeheersing maar ook een goed preventie- en arbobeleid zijn voor ons belangrijke aandachtsgebieden.

DIENSTEN VAN E&P:

 • Verzuim begeleiding
 • Case-managementondersteuning.
 • Arbeidsgezondheidskundig consult
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Werkplekonderzoek
 • Rijbewijs- en andersoortige keuringen
 • Risico-inventarisatie & evaluatie
 • Preventief en Periodiek Medisch Onderzoek
 • Trainingen en cursussen
 • Verzuimmanagement en stresshantering
 • Second opinions. 

E&P, RUIM TIEN JAAR TEVREDEN OPDRACHTGEVERS!

Voortdurend zijn we in contact met onze opdrachtgevers en werken we samen aan het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat. Tevreden is mooi maar het kan altijd beter. Ons functioneren is verankerd aan een iso- gecertificeerd kwaliteits-systeem. Zo vindt er regelmatig een persoonlijke en schriftelijke evaluatie van onze diensten plaats onder de opdrachtgevers.

EEN AANTAL OPDRACHTGEVERS VAN E&P:

 • Gemeente Haarlem
 • Atal - Medial, medisch diagnostische laboratoria
 • SHDH
 • Stichting Rijk
 • Provincie Noord Holland
 • Pro Senectute
 • Nieuw Unicum
 • Gemeente Heemstede
 • Simon Levelt
 • Stichting Meerwaarde
 • VBZ 
 • Gemeente Hillegom
 • Heemstate notarissen
 • IDEO
 • Flexicura

Meerdere van onze klanten willen hun ervaringen met E&P met u delen, wilt u in contact komen met een van onze klanten? Vul dan het formulier in en wij organiseren voor u een telefonische afspraak.

ONZE REFERENTEN

ACHTERGROND

Samen met E&P formuleert u welke ondersteuning voor uw organisatie optimaal is. Zo moet het naadloos aansluiten bij uw integrale gezondheidsmanagement. Niet alleen verzuimbeheersing maar ook een goed preventie- en arbobeleid zijn voor ons belangrijke aandachtsgebieden.

Ruud Eeuwen

Sedert 1988 werkzaam als verzekeringsarts en geregistreerd bedrijfsarts. Per 2000 zelfstandig werkzaam. Heeft als bedrijfsarts een uitgebreide ervaring op gedaan in de groot zakelijk dienstverlening, IT, MKB, en de zorg. Als verzekeringsarts met WAO beoordelingen en bezwaar- en beroepszaken. Via het Arbeids Medische Expertise Centrum actief met het verrichten van expertises voor derden als verzekeraars, zelfstandigen, advocaten of de rechtbank. Sedert 1998 docent en trainer met name op het gebied van psychische problematiek. Saxofonist bij verschillende formaties.

Rolf Prosee

In 1987 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte tot 1994 als verzekeringsgeneeskundige bij de BVG ( Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid ). Vervolgens verder gegaan als geregistreerd bedrijfsarts bij Maetis Arbo. Vanaf 2001 als zelfstandig ondernemer actief bij opdrachtgevers uit diverse branches ( gezondheidszorg, detailhandel, bouw ).

E&P Team

In 2003 startte Rolf Prosee samen met Wim Ruud Eeuwen een Arbo-dienst, na certificering vanaf 2004 werkzaam bij een aantal grote organisaties binnen de gezondheidszorg. Met name de preventieve mogelijkheden en het invoeren van een gezondheidsmanagement bij organisaties hebben zijn grote interesse.

PRISCA KOOL

Bedrijfsarts

NICK FEENSTRA

Bedrijfsarts

MARJO BERENDSEN

Organisatie psychologe

HANS BOUIUS

KAM-coördinator en arbo-coördinator

JOLANDA VAN OPZEELAND

Arbeidsdeskundige

JOHN VAN TILBORG

Arbeideskundige

ROBERT DE JONG

Bedrijfsmaatschappelijk ondersteuner

HILDE BLIJCHRODT

Vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker

SANDRA KONING

Casemanagement en verzuimbegeleiding

E&P Algemene voorwaarden & Privacy documentatie

Algemene Voorwaarden Privacy Reglement

KLACHTENPROCEDURE VAN EEUWEN EN PROSEE

Eeuwen & Prosée b.v. ( E&P) probeert haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening . Dit kan een klacht betreffen over de dienstverlening van één van de voor E&P werkzame professionals zoals de bedrijfsarts.

PERSOONLIJK GESPREK

De eerste stap is dat u uw klachten aan ons kenbaar kunt maken. Dit kan via het contactformulier dat u op de website aantreft. Binnen vijf werkdagen wordt er door ons met u contact opgenomen om te bespreken door wie, wanneer en hoe uw klacht in behandeling kan worden genomen. In een persoonlijk gesprek proberen we het probleem te bespreken en op te lossen. Lukt dit echter niet, dan zijn er afhankelijk van de klacht verschillende alternatieven mogelijk.

Medisch oordeel of het medisch handelen van de bedrijfsarts

SECOND OPINION

Als een cliënt twijfel heeft over het advies van de bedrijfsarts, heeft hij het recht om een second opinion aan te vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. De bedrijfsarts verwijst hiervoor door naar de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert. Bij de second opinion wordt de adviesaanvraag opnieuw beoordeeld en hierover wordt een advies gegeven. Het betreft een eenmalig onderzoek. Het is dus niet zo dat de verzuimbegeleiding wordt overgenomen door een andere bedrijfsarts. Aan de second opinion zijn kosten verbonden die door de werkgever betaald worden.

DESKUNIDGEN OORDEEL

Loopt uw re-integratie niet naar wens en bent u het bijvoorbeeld niet eens dat u in staat wordt geacht het eigen of ander werk te kunnen uitvoeren, dan kunt u in de vorm van een deskundigen oordeel een onafhankelijk onderzoek bij het UWV laten uitvoeren. Op de website van het UWV kunt u lezen hoe u dit onderzoek aanvraagt. Zie www.uwv.nl voor nadere informatie.

MEDISCH TUCHTCOLLEGE

Voor klachten over het medisch handelen van de bedrijfsarts kan men zich ook wenden tot het medisch tuchtcollege.www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl. Wanneer de klacht ontvankelijk wordt verklaard, beoordeelt dit college of de arts volgens de professionele richtlijnen heeft gehandeld. En legt zo nodig een maatregel op.

KLACHTEN ALGEMEEN

Als het niet lukt om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de klacht, is het mogelijk een externe klachtenfunctionaris in te schakelen via de Stichting DOKh.

E&P is hierbij aangesloten. Deze klachtenfunctionaris vangt de cliënt of de werkgever op, ondersteunt in het traject met advies en het zoeken van een oplossing. Verder zorgt de functionaris voor onafhankelijke bemiddeling. De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.

Indien bovenstaande traject niet tot een oplossing leidt en besloten wordt de klachten procedure voort te zetten is er sprake van een geschil. Hierbij kan de geschilleninstantie van het DOKh het geschil in behandeling nemen. De procedure leest u eveneens op de website van DOKh.

E&P streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening echter het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een advies of een geleverde dienst. In beginsel is het de bedoeling dat u contact opneemt met de adviseur van E&P die u heeft geadviseerd. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk zijn, dan kunt u via het contactformulier uw klacht of wens kenbaar maken. Binnen vijf werkdagen wordt met u contact opgenomen door een andere adviseur van E&P en deze zal na overleg met u bepalen hoe, door wie en wanneer uw wens of klacht behandeld zal worden. Dit wordt u per mail toegezonden.

Contact Opnemen met Eeuwen en Prosee

Adres gegevens

postbus 114
2100 AC
Heemstede
www.eeuwenenprosee.nl 2017

Contact Ruud Eeuwen: Email Ruud

Contact Rolf Prosee: Email Rolf