EEUWEN & PROSÉE, BEDRIJFSARTSEN

Eeuwen & Prosée is een groep senior-bedrijfsartsen. Bij ons krijgt u direct antwoord en advies op vragen en problemen rond arbeid en gezondheid.

DIENSTVERLENING VAN E&P:

Bedrijfsartsen en andere professionals voor al uw re-integratie- en arbozaken. Uw partner in business: persoonlijk, professioneel en pro actief. Ruim 10 jaar tevreden opdrachtgevers en goede relaties Iso gecertificeerde arbodienst.

OVER EEUWEN & PROSÉE,

Met E&P heeft u een eigen bedrijfsarts die u en uw medewerker ondersteunt bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid en re-integratie. In principe werkt de bedrijfsarts bij u (op uw lokatie) in het bedrijf in nauwe samenwerking met uw professionals. De primaire doelstelling betreft een duurzaam gezond en effectief functioneren van medewerker en organisatie.

DUIDELIJK EN EFFECTIEF:

Voor kleine organisaties wordt gewerkt vanuit ons bezoekadres. E&P is een netwerkorganisatie dat een aantal direct aan zich verbonden professionals heeft zoals vijf bedrijfsartsen, de arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist-hogere veiligheidskundige, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werk, psycholoog en mediator. E&P verschillende samenwerkingsverbanden met behandelaars in uw regio. Preventief medisch onderzoek wordt in samenwerking met Transpaarne b.v., de preventieve tak van het Spaarne Gasthuis, aangeboden. Netwerkorganisaties zijn klein, direct, effectief en goedkoper. E&P heeft bewezen een goede partner te zijn voor grote toonaangevende bedrijven in de regio Kennemerland E&P biedt diverse keuringen voor bedrijven en particulieren. E&P heeft een heldere visie, wilt u meer weten, lees verder. of neem contact met ons op.

E&P BIEDT DIENSTEN OP MAAT

Samen met E&P formuleert u welke ondersteuning voor uw organisatie optimaal is. Zo moet het naadloos aansluiten bij uw integrale gezondheidsmanagement. Niet alleen verzuimbeheersing maar ook een goed preventie- en arbobeleid zijn voor ons belangrijke aandachtsgebieden.

DIENSTEN VAN E&P:

 • Verzuim begeleiding
 • Arbeidsgezondheidskundig consult
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Werkplekonderzoek
 • Rijbewijs- en andersoortige keuringen
 • Risico-inventarisatie & evaluatie
 • Preventief en Periodiek Medisch Onderzoek
 • Vaccinaties
 • Trainingen en cursussen
 • Verzuimmanagement en stresshantering

E&P, RUIM TIEN JAAR TEVREDEN OPDRACHTGEVERS!

Voortdurend zijn we in contact met onze opdrachtgevers en werken we samen aan het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat. Tevreden is mooi maar het kan altijd beter. Ons functioneren is verankerd aan een iso- gecertificeerd kwaliteits-systeem. Zo vindt er regelmatig een persoonlijke en schriftelijke evaluatie van onze diensten plaats onder de opdrachtgevers.

EEN AANTAL OPDRACHTGEVERS VAN E&P:

 • Spaarne Gasthuis
 • Atal - Medial, medisch diagnostische laboratoria
 • SHDH
 • Stichting Rijk
 • Provincie Noord Holland
 • Pro Senectute
 • Nieuw Unicum
 • Gemeente Heemstede
 • Simon Levelt
 • Stichting Meerwaarde
 • VBZ 
 • Gemeente Hillegom
 • Heemstate notarissen
 • IDEO
 • Flexicura

Meerdere van onze klanten willen hun ervaringen met E&P met u delen, wilt u in contact komen met een van onze klanten? Vul dan het formulier in en wij organiseren voor u een telefonische afspraak.

ONZE REFERENTEN

ACHTERGROND

Samen met E&P formuleert u welke ondersteuning voor uw organisatie optimaal is. Zo moet het naadloos aansluiten bij uw integrale gezondheidsmanagement. Niet alleen verzuimbeheersing maar ook een goed preventie- en arbobeleid zijn voor ons belangrijke aandachtsgebieden.

Ruud Eeuwen

Sedert 1988 werkzaam als verzekeringsarts en geregistreerd bedrijfsarts. Per 2000 zelfstandig werkzaam. Heeft als bedrijfsarts een uitgebreide ervaring op gedaan in de groot zakelijk dienstverlening, IT, MKB, en de zorg. Als verzekeringsarts met WAO beoordelingen en bezwaar- en beroepszaken. Via het Arbeids Medische Expertise Centrum actief met het verrichten van expertises voor derden als verzekeraars, zelfstandigen, advocaten of de rechtbank. Sedert 1998 docent en trainer met name op het gebied van psychische problematiek. Saxofonist bij verschillende formaties.

Rolf Prosee

In 1987 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte tot 1994 als verzekeringsgeneeskundige bij de BVG ( Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid ). Vervolgens verder gegaan als geregistreerd bedrijfsarts bij Maetis Arbo. Vanaf 2001 als zelfstandig ondernemer actief bij opdrachtgevers uit diverse branches ( gezondheidszorg, detailhandel, bouw ). In 2003 samen met Wim Ruud Eeuwen een Arbo-dienst gestart en na certificering vanaf 2004 werkzaam bij een aantal grote organisaties binnen de gezondheidszorg. Met name de preventieve mogelijkheden en het invoeren van een gezondheidsmanagement bij organisaties hebben zijn grote interesse. In zijn vrije tijd is hij met veel plezier bezig met sport.

E&P Team

tekst over het samenwerking verband met de diverse professionals

PRISCA KOOL, BEDRIJFSARTS

Na enige jaren als bedrijfsarts te hebben gewerkt bij BVG en Rabobank Arbodienst, ben ik sinds 2000 werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts voor diverse opdrachtgevers zoals CMG, de Telegraaf, Randstad, Hewlett Packard, KLM. Van 2004-2007 werkte ik voor de politie Amsterdam- Amstelland. Met Eeuwen & Prosée werk ik sinds 2004 als bedrijfsarts/adviseur bij het Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp en sinds 2011 bij de gemeente Hillegom. Bewust kies ik werkzaam te zijn in diverse branches, van zorg, (semi) overheid, onderwijs tot zakelijke dienstverlening. Afwisseling en kijken naar verschillen in organisaties (en de effecten daarvan op het verzuimgedrag van medewerkers) is leerzaam en houdt me scherp. Het illustreert ook hoe belangrijk een goede organisatie, met een gezonde werkomgeving en aandacht voor medewerkers is, om werkplezier en een laag verzuim te bewerkstelligen. Prisca is vanaf de eerste werkdag aan E&P verbonden.

NICK FEENSTRA, BEDRIJFSARTS

Sedert een jaar is Nick aan E&P verbonden. Meer dan tien jaar zijn we echter reeds bekend met elkaar vanuit de intercollegiale toetsingsgroep. Nick heeft een brede ervaring en sedert 2014 verzorgt hij de bedrijfsgeneeskundige ondersteuning van het Kenemer Gasthuis.

MARJO BERENDSEN,

Marjo heeft als achtergrond organisatiepsychologie. Vanaf de eerste dag is ze lid van het kernteam van E&P. Voor E&P is Marjo bij opdrachtgevers actief met ondermeer het ondersteunen van veranderingsprocessen, projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, uit uitvoeren van RI&E's en coachingstrajecten. Visie op het vak: Veranderen is inherent aan een mensenleven, zowel privé als in een werkend bestaan. Soms gaat het als vanzelf, soms is er wat ondersteuning nodig. Mijn visie is dat veranderen lukt, als er maar een focus is, het nut wordt ingezien, en er betrokkenheid is. Een individu, een team, een organisatie, veranderen kan heel goed als men dat wil, en geen lijdend voorwerp is maar een actieve rol kan spelen. Gespecialiseerd in de thema's: Persoonlijke- en teamcoaching met behulp van de mindsonar; Teamtrajecten in een veranderende organisatie; Psychosociale arbeidsbelasting als thermometer voor organisatieverandering Ontwikkelingstrajecten voor optimale inzetbaarheid en kwaliteit van de arbeid Gezondheidsmonitor als invalshoek voor organisatie ontwikkeling. Marjo is kenner en bewoner van Italie.

HANS BOUIUS

Sinds 1992 ben ik werkzaam op het vakgebied arbo en milieu na een universitaire studie aan de Landbouw Universiteit. Sinds 1994 heb ik als arbeidshygiënist gewerkt bij verschillende arbodiensten. Na een studie Hogere Veiligheidskunde ben ik tevens gediplomeerd hogere veiligheidskundige. Voor beide vakgebiede ben ik gecertificeerd en voer ik deze taken uit als kerndeskundige binnen E&P. Hans is bij de opdrachtgevers van E&P actief met verschillende projecten zoals: KAM-coördinator en arbo-coördinator opzetten van arbo-organisatie en arbobeleid metingen uitvoeren naar de blootstelling aan lawaai en gevaarlijke stoffen opleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen uitvoeren risico-inventarisatie en –evaluaties en opstellen van het plan van aanpak werkplekonderzoek o.a. ergonomisch onderzoek naar ongevallen kwaliteitsmanager voor ISO 9001. Hans is saxofonist in zijn vrije tijd.

MARIJKE VAN DER KLEIJ

Marijke van der Kleij is gecertificeerd en geregistreerd arbeids-deskundige, tevens loopbaanadviseur en geregistreerd gerechtelijk deskundige. Sedert de start van E&P is Marijke als arbeidsdeskundige betrokken bij de advisering van de werkgever en werknemer bij complex en langdurig verzuim. Haar speciale belangstelling gaat uit naar de juridische aspecten van arbeidsongeschiktheid en het vermogen van mensen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Vanuit deze belangstelling onderzoekt zij arbeids(on)geschiktheid en geeft zij re-integratieadvies.

HUGO LUCAS

Hugo Lucas is zowel registerarbeidsdeskundige als mediator. Voor beide disciplines wordt Hugo regelmatig ingezet bij de opdrachtgevers van E&P. Net als zijn zakelijk partner Marijke van der Kleij is Hugo sedert de start van E&P betrokken bij de dienstverlening.

ROBERT DE JONG

Robert de Jong verzorgt de bedrijfsmaatschappelijk ondersteuning binnen E&P. Robert is een ervaren professional die sedert 2006 opdrachten voor E&P uitvoert. Veelal betreft dit advisering en begeleiding van medewerk(st)ers bij problemen op het werk of in de thuissituatie. Echter ook opvang na een traumatische gebeurtenis of ondersteuning als vertrouwenspersoon zijn zaken die goed aan Robert toe te vertrouwen zijn.

HILDE BLIJCHRODT

Hilde Blijchrodt is een ervaren vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker. Binnen E&P wordt ze sedert het begin van het bestaan van E&P als vertrouwenspersoon ingezet bij verschillende opdrachtgevers.

SANDRA KONING

Sedert 2012 is er een samenwerking tussen E&P en Sandra Koning. Als consultant is ze bij verschillende opdrachtgevers ingezet om de uitvoering van het eigenrisico-dragerschap ZW en/of WIA te optimaliseren. Ook op het gebied van casemanagement en verzuimbegeleiding vormt ze een samenwerkingspartner van E&P voor de dienstverlener aan kleinere klanten van E&P.

E&P Algemene voorwaarden & Privacy documentatie

Algemene Voorwaarden Privacy Reglement

Contact Opnemen met Eeuwen en Prosee

Adres gegevens

postbus 114
2100 AC
Heemstede
www.eeuwenenprosee.nl 2016

Contact Ruud Eeuwen: Email Ruud

Contact Rolf Prosee: Email Rolf